Napszirom

2014-ben jött létre a Napszirom első példánya. Négyféle rétegelt lemezből készült, az egyes elemek eltérő színét a fafajták különbsége adja. E játéknak is sok megoldása van, és a kacskaringóssága ellenére könnyű kirakni, így hát azok is örömöt lelhetnek benne, akik nem gyakorlottak az ilyesféle játékok kirakásában.